1/ Internetová jazyková příručka - Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky 

e- learning - domácí procvičování:

2/ Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta  - pravopisne.cz - moderní cvičebnice k procvičování pravopisu a větných rozborů – pravidla pravopisu, pravopisná cvičení, diktáty, kontrola výsledků

 

3/ Základní škola sv. Voršily v Olomouci – elektronická Učebnice českého jazyka, vhodná pro domácí procvičování – učivo českého jazyka 6. – 9. ročník – kontrola a výsledky všech cvičení

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

učivo od 4. 3.  Větný ekvivalent

učivo od 18. 3. Přísudek

učivo od 1. 4. Podmět

cvičení na určování přísudku a podmětu

učivo od 9. 4. Shoda přísudku a podmětu, domácí úkol 99/2 ...psa a kočku.

pravidla - ZDE

cvičení učebnice str. 99

učivo od 15. 4. Předmět

učivo od 23. 4. Předmět, procvičování učiva o skladbě

věty k procvičení druhů vět vedlejších (přísudková, podmětná, předmětná) ZDE